Værdier

Hos Privat Pleje & Omsorg forsøger vi hele tiden på at synliggøre vores værdier, og arbejder hver dag ud fra disse for at opnå en høj kvalitet og borger tilfredshed.

Vi arbejder med et sæt værdier for borgerne og et sæt værdier intern hos PPOO for derved at fastholde et godt arbejdsmiljø, og opnå god trivsel kollegaer imellem.

Borgerne:

 • Selvstændige og ligeværdige samarbejdspartnere.

 • Respekt for privatlivets ukrænkelighed.

 • Respekt for borgerens livsvilkår og livsform.

 • Respekt for borgerens ressourcer.

 • Lytte til borgerens ønsker og behov.

 • Inddrage borgeren i beslutningsprocessen.

 • Fokus mod at forbedre borgerens dagligdag og livsindhold.

 • Yde den bedste pleje & omsorg for den enkelte borger.

 • Kundetilfredshed og kvalitet.

Kollegaer og arbejdsgiveren:

 • Stabile og loyale overfor hinanden.

 • Være i stand til at lytte/høre på hinanden.

 • Møde hver dag med en positiv indstilling til dagens udfordringer.

 • Bruge hinandens stærke sider.

 • Hjælpe hinanden i hverdagen.

 • Loyal over for de vedtagne fælles holdninger.

 • Vise omsorg for hinanden.

 • Gå i dialog med hinanden på en positiv måde.

 • Brænder for pleje & omsorg.

 • Lyst til at gøre en forskel.