Pårørende

Det er ikke altid nemt at se hvordan ens kære bliver svækket, men det er heller ikke nemt at agerer plejer og hjælper, samtidig med at man gerne vil have tiden til at kunne sætte sig og bare være selskabelig. Men hvor går man hen? Hvem henvender man sig til for at få hjælp?

Hos Privat Pleje & Omsorg hjælper vi gerne.

Det er dog en nødvendighed at man kontakter den pågældende kommune, som den person der har brug for hjælpen, bor i. Her skal man bede om at tale med visitationen. En medarbejder vil komme på et planlagt besøg, og finde ud af om der kan tilbydes visiteret hjælp og i hvilket omfang. Herefter giver det frie valg af leverandør, muligheden for at vælge Privat Pleje & Omsorg som den primære leverandør af de ydelser man er blevet visiteret hjælp til.

Er der et ønske om yderligere hjælp, pleje eller ledsagelse kan dette tilkøbes ved egen betaling. Se tilkøbs ydelser.

At få hjælp udefra betyder også at der er mere tid til at være sammen om det nære, når familie og venner besøger borgeren. Sammen tager I jer af hyggen, mens vi klarer det praktiske.

Det at modtage hjælpen udefra betyder også der skal vindes tillid og tryghed hos en fremmed person, i mange nye og grænse overskridende situationer. Vi har hos Privat Pleje & Omsorg stor fokus på trygheden og tilliden, og hos os arbejder vi i tætte teams, som derved giver et kendskab til de faste hjælpere som kommer i hjemmet.

Pårørende har en stor betydning i at sikre sig at hverdagen glider. Det betyder ikke at vi på nogen måde forventer at man tager del i det arbejde der foreligger, men at vi ønsker en tæt kontakt omkring kvaliteten af det arbejde vi udfører og om kemien mellem vores hjælpere og borgeren.

Vi sætter dialogen højt, og er aldrig længere væk end telefonen, eller en personlig samtale.