Hvem er vi?

Privat Pleje & Omsorg er en virksomhed med ca. 100 medarbejdere ansat, som alle er faguddannet, inden for social & sundheds området.

Vi har dygtigt uddannet personale indenfor flg faggrupper:

  • Social & sundheds hjælpere.

  • Social & sundheds assistenter

  • Ergoterapeuter

  • Sygeplejerske

Alle medarbejdere hos Privat Pleje & Omsorg følger et uddannelses program som er sammensat individuel, og med fokus på udvikling af hver enkelts kompetencer. 

Privat Pleje & Omsorg samarbejder tværfagligt med kommunernes sygepleje faglige personale, for derved at sikre borgerne den rigtige hjælp. 

Privat Pleje & Omsorg dokumentere i kommunernes omsorgs system, på lige fod med kommunens øvrige personale, og derved sikres højt kommunikations niveau omkring borgernes almene tilstand, på tværs af faggrupperne.